خط تولید

تاول بسته بندی ماشین سازی کارگاه:

پر کردن کپسول ماشین ساخت کارگاه:

شوی ماشین ساخت کارگاه:

خشک کردن و مخلوط کردن ماشین ساخت کارگاه:

استخراج و غلظت Mnuafacturing کارگاه:

مایع خط تولید آب Mnuafcturing کارگاه:

لوله پر کردن و آب بندی ماشین کارگاه ساخت:

تبلت با فشار دادن ماشین ساخت کارگاه:

cartoning به ماشین ساخت کارگاه:

خالی کپسول ساخت کارگاه:

برای اطلاعات بیشتر، لطفا به ما مراجعه و یا با ما تماس بگیرید و یا تماس با ما.

OEM / ODM

نصب شده در دسترس است.

تحقیق و توسعه

آزمایشگاهی برای آزمایشات و Analysising